Swydd:
Goruchwyliwr Meysydd Parcio
Lleoliad:
Caernarfon
Cyflog:
£20,812 - £21,968
Cyfeirnod:
APCE 2023 038
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Dyddiad Cau:
27-09-2023

Goruchwyliwr Meysydd Parcio
Pen-y-Pass, Caernarfon

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Oruchwyliwr Meysydd Parcio i ymuno â’n tîm yn barhaol, gan weithio 38.5 awr yr wythnos yn ystod misoedd yr haf a 23.5 awr yr wythnos yn ystod misoedd y gaeaf.

Y Manteision

- Cyflog o £20,812 - £21,968 y flwyddyn (pro rata am oriau rhan amser)
- Pensiwn
- Lwfans Gwyliau o 24 diwrnod
- Dydd Gwyl Dewi i ffwrdd (1af o Fawrth)
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Mae staff rhagorol yn elwa drwy’r Ap Llesiant 360 gan gynnwys y canlynol:

- GP24/7
- Iechyd meddwl, cyfreithiol, ariannol a chymorth i ofalwyr
- 3c oddi ar litr o ddisel
- Gwybodaeth a chefnogaeth am y menopos
- Buddiannau iechyd a ffitrwydd
- Mesur Mynediad i Holi
- Llyfrau gwaith hunangymorth
- Gostyngiadau
- Cynorthwyo Diogelu am ddim am 12 mis

Y Rôl

Fel Goruchwylydd Meysydd Parcio yn ein maes parcio ym Mhen-y-Pass, byddwch yn cynorthwyo gyda rhediad esmwyth y system parcio rhag-archeb tymhorol, gan sicrhau bod y safleoedd a’r cyfleusterau yn daclus.

Byddwch hefyd yn cynnal a chadw peiriannau Talu ac Arddangos mewn Meysydd Parcio Cenedlaethol eraill yn Eryri, gan sicrhau cydymffurfiaeth gan ddefnyddwyr.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Sicrhau bod cerbydau'n cael eu parcio'n ddiogel
- Cyfeirio traffig yn effeithiol, gan sicrhau bod cyffyrdd ac arosfannau bysiau yn aros yn glir
- Delio'n gwrtais ag ymholiadau cwsmeriaid, cwynion a sylwadau eraill
- Coladu ystadegau ar feysydd parcio yn ôl yr angen
- Cynnal log cerbyd a thaflen ddata taith

Amdanat chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Oruchwyliwr Meysydd Parcio, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Bod yn gyfrifol a chywir wrth ymdrin ag arian
- Gwybodaeth dda am ardal Eryri
- Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a chyfathrebu da
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 27 Medi 2023.

Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weithiwr Maes Parcio, Cynorthwyydd Maes Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaethau Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer, Warden Parcio, Swyddog Parcio, neu Gynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr.

Felly, os ydych chi’n chwilio am gyfle newydd mewn lleoliad godidog fel Goruchwyliwr Meysydd Parcio, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.