Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cynorthwyydd mewn Caffi Caerdydd Hyd at £9.30 yr awr + SwyddleCaff2_1584052859 Parhaol Swyddle

Cynorthwyydd Arlwyo mewn Caffi/Siop Cyhoeddus
32.5awr yr wythnos Sul tan Iau

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Arlwyo mewn Caffi/Siop Cyhoeddus sy'n siaradwr Cymraeg rhugl ac yn meddu ar ddyfeisgarwch a dawn arbennig, i ymuno a thim arlwyo yng Nghaerdydd.

Mae'r swydd yn gofyn am rhywun sydd yn gallu gweithredu'r gwaith arlwyo yn y caffi/siop.
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol fel lleiafswm, dystysgrif hylendid bwyd sylfaenol, gwybodaeth o iechyd a diogelwch ac wedi'i hyfforddi fel barista. Yn ychwanego, mae'n rhaid bod gennych brofiad mewn gwasanaeth bwyd, cynhyrchu bwyn (bwyd caffi sylfaenol, brechdannau, panninis, tatws drwy crwyn, saladau), trin arian parod a gwybodaeth o weithdrefnau til.

Mae gan y caffi siop fach hefyd, felly'n ddelfrydol bydd gennych beth gwybodaeth o farchnadaeth, gan fydd hwn yn rhan bwysig o'r swydd.