Swydd:
RHEOLWR PROJECTAU CYNORTHWYOL, ADEILADAU AC YSTADAU
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£33,562.09 - £38,238.91
Cyfeirnod:
ELDBM1807/RB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
National Museum of Wales / Amgueddfa Cymru
Dyddiad Cau:
18-07-2024

RHEOLWR PROJECTAU CYNORTHWYOL, ADEILADAU AC YSTADAU

Math o swydd wag: Parhaol/Llawn Amser
Categori: Adeiladau ac Ystadau
Ystod cyflog: £33,562.09 - £38,238.91
Oriau: 35 awr yr wythnos
Gofyniad lefel iaith Gymraeg: Dymunol

Crynodeb o'r Swydd

Sut i ymgeisio


Ar gyfer y rôl hon, rhaid i chi gyflwyno CV a llythyr mynegiant o ddiddordeb yn esbonio sut ydych chi'n bodloni gofynion penodol y swydd.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Cymraeg yn dymunol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw eglurhad arnoch ar y broses ymgeisio, cysylltwch â ni.