Swydd:
Cynorthwy-ydd gweinyddol
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£19,202 - £21,414
Cyfeirnod:
9022BR
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Prifygol Caerdydd | Cardiff University

Rhif y swydd: 9022BR

 

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddol i roi cefnogaeth weinyddol o safon uchel i Gyfarwyddwr CESI a thîm ehangach CESI.  Mae'r swydd hon yn disodli un arall ac wedi'i lleoli o fewn y Tîm Prosiectau a Gweithgareddau yng Nghanolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg (CESI) Prifysgol Caerdydd, yn allweddol i gyflawni strategaeth Addysg a Myfyrwyr y Ffordd Ymlaen 2018-23.
Rydym yn chwilio am unigolyn brwd â chymhelliant uchel, gyda sgiliau trefnu a chyfathrebu ardderchog, i roi cefnogaeth weinyddol ar gyfer tîm craidd CESI. Yn y rôl byddwch yn cyflawni amrywiaeth o dasgau cyffredinol i fodloni gofynion gweithredol a rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid. Yn eu plith, bydd:

  • Gweinyddu'r cynllun lleoliadau gwaith dros yr haf, sydd â thua 200 o leoliadau'n flynyddol
  • Y gwaith gweinyddol ar gyfer y Gronfa Arloesedd Addysg
  • Gweinyddu cyllideb – codi archebion Oracle, trefnu teithio, cwblhau adroddiadau cyllidebol misol;
  • Gwaith gweinyddol Adnoddau Dynol ar gyfer yr is-adran;
  • Cefnogi'r trefniadau a'r broses o gynnal calendr o ddigwyddiadau.

Byddwch yn rhoi cefnogaeth ac arweiniad ar weinyddu CESI, gan wneud yn siŵr bod Cyfarwyddwr y Ganolfan, Pennaeth y Gwasanaeth a'r tîm CESI yn fwy eang wedi'u cefnogi, a bod dyletswyddau allweddol yn cael eu cynnal.

Rôl amser llawn yw hon (35 awr yr wythnos).

Dyddiad hysbysebu: Dydd Iau, 12 Medi 2019

Dyddiad Cau: Dydd Sul, 29 Medi 2019

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.
 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.