Swydd:
Swyddog Gweinyddu ac Adnoddau/ Hysbysiadau
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£18,813 - £20,795
Cyfeirnod:
028-AC006-0120_1578745905
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Public Health Wales | Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg hyderus, gyda sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol i ymuno â'n tîm cyfeillgar. Mae dwy swydd sefydlog ar gael, gyda'r cyfle i weithio o nifer o leoliadau; fel gwasanaeth Cymru gyfan mae gennym swyddfeydd yn Abertawe, Caerdydd, Pont-y-pŵl a'r Wyddgrug.

Mae'r rôl yn cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol a chlerigol gynhwysfawr. Bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r Tîm Diogelu Iechyd i ddarparu ein gwasanaeth Ymateb Acíwt Cymru Gyfan (AWARe) o ddydd i ddydd. Gwasanaeth cenedlaethol yw hwn a bydd y rôl yn cynnwys derbyn a chofnodi hysbysiadau o glefyd heintus o bob rhan o Gymru ar system rheoli achosion bwrpasol (TARIAN). Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd ymateb i alwadau a gohebiaeth ysgrifenedig gan ein rhanddeiliaid yn Gymraeg a Saesneg, gan gysylltu â'n rhanddeiliaid, cyfarwyddo ymholiadau a chofnodi manylion yn briodol ac yn unol â rheoliadau diogelu data. Mae cyfrifoldebau allweddol eraill yn cynnwys cefnogi cydgysylltu a lledaenu adnoddau, ynghyd â threfnu cyfarfodydd a chymryd cofnodion.

Mae hon yn rôl allweddol wrth redeg ein gwasanaeth acíwt yn effeithiol, gan weithio'n agos o fewn tîm o Ymgynghorwr, Nyrs a chydweithwyr Gweinyddol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd fabwysiadu dulliau hyblyg o weithio pan fydd anghenion y gwasanaeth yn galw (h.y. mewn sefyllfa pan fydd achos o haint neu ddigwyddiad).

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn.

CLiciwch ar y botwm Ymgeisio