Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Hyfforddwr Gweithgareddau - Plas Menai Caernarfon £22174.92 - £24447.85 R140_1578598943 Contract Tymor Penodol Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i gyflwyno hyfforddiant a phrofiad cwsmer o'r safon uchaf? Os felly, mae gan Blas Menai gyfle gwych i chi ymuno â'n Tîm Hyfforddi Aml-Weithgarwch.

Mae Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai, wedi'i lleoli ar lan Afon Menai, dafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri ac arfordir trawiadol Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn. Mae'r Ganolfan wedi bod yn cyflwyno amrywiaeth o chwaraeon dŵr a thir ers dros 35 o flynyddoedd ac mae'n hyfforddi unigolion sy'n mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant ym mhob cwr o'r byd.

Mae gennym ni ddau gyfle ar gyfer hyfforddwyr tymhorol newydd i ymuno â'n tîm hyfforddi. Mae gennym ni un contract parhaol ac un contract tymor penodol am flwyddyn ar gael.

Bydd gennych chi o leiaf 2 dymor o brofiad o weithio yn y diwydiant awyr agored ac o leiaf dri chymhwyster Hyfforddi/Arwain gan Gorff Rheoli Cenedlaethol (er enghraifft):


Uwch Hyfforddwr Dingi yr RYA

Hyfforddwr Dechrau Gwyntsyrffio yr RYA

Hyfforddwr Chwaraeon Pŵer yr RYA

Hyfforddwr L1 BCU

SPA

Arweinydd Beicio Mynydd

Hefyd bydd rhaid i chi allu gweithio ar eich pen eich hun ac fel aelod o dîm, bod â sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu dangos tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus ac angerdd am yr awyr agored.

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel, yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Am ragor o wybodaeth ac i geisio, cliciwch ar y botwn Ceisio.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.