Swydd:
Ysgoloriaeth PhD – Cemeg Feddyginiaethol; Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Ysgoloriaeth
Cyfeirnod:
Swyddle PC&CC
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Prifygol Caerdydd | Cardiff University

Ysgoloriaeth PhD – Cemeg Feddyginiaethol; Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau
 

Cyfle unigryw i unigolyn o gefndir addysg Cymraeg i gwblhau doethuriaeth ym maes cemeg feddyginiaethol drwy gyfrwng y Gymraeg yn Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

 

Mae’r ysgoloriaeth hon, sydd wedi’i hariannu’n llawn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ffocwsi ar ymchwil am ddulliau arloesol o drin clefyd niwronau motor, hefyd a elwir yn Sglerosis Amyotroffig Ystlysol (ALS). Bydd yr ymchwil yn cymryd lle yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, sydd â chysylltiadau gydag Ysgol y Biowyddorau, Ysgol Fferylliaeth a’r Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Prif nod y Sefydliad yw cyflenwi darganfyddiadau meddyginiaethol cyfoes i wella triniaethau a bywydau pobl mewn angen.

 

Bydd yr ymchwil yn cwmpasi sawl agwedd gwahanol o’r broses darganfod cyffuriau. Bydd cemeg synthetig yn rhan sylweddol o’r ymchwil i ddylunio a datblygu moleciwlau bach i brofi’r ddamcaniaeth a all cynyddu lefelau RNA ein targed newydd ddarparu ffordd newydd arloesol i fynd i’r afael ag ALS.

 

Yn ogystal â hyn, bydd cyfle i ddefnyddio cemeg gyfrifiadurol o’r radd flaenaf i lunio’r broses ag i ddefnyddio arbrofion biolegol i asesu’r moleciwlau a grëir. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig sydd â diddordeb cryf mewn cemeg feddyginiaethol, yn ddelfrydol o gefndir astudio’r pynciau cemeg organig neu fiocemeg.

 

Mae’r ddoethuriaeth yn un llawn amser dros dair blynedd. Mi fydd rhaid ysgrifennu’r traethawd ymchwil terfynol yn y Gymraeg a bydd cymorth priodol o fewn y Brifysgol i gyflawni hyn ac i wella’r sgiliau hanfodol yn y meysydd gwyddonol a’r Gymraeg yn ôl yr angen.