Swydd:
Tiwtor Cymraeg Gwaith
Lleoliad:
Neath
Cyflog:
£20,571 - £37,645
Cyfeirnod:
SwyddleNPTC
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Grŵp Colegau NPTC.

Tiwtor Cymraeg Gwaith

Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am gydlynu ac addysgu'r ddarpariaeth Cymraeg Gwaith ar draws Grŵp Colegau NPTC. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynnal sesiynau 1:1 a mentora i sicrhau bod darlithwyr yn elwa o ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio'r Gymraeg yn ffurfiol ac yn anffurfiol o amgylch y coleg, gyda myfyrwyr, staff ac mewn gwersi. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno cyrsiau iaith Gymraeg at wahanol ddibenion ac ar bob lefel (o ddechreuwyr llwyr i ruglder) i staff a myfyrwyr y Grŵp.