Swydd:
Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo
Lleoliad:
Aberystwyth
Cyflog:
£21,460 – £30,023 pro rata
Cyfeirnod:
AG2
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Arad Goch
Dyddiad Cau:
07-12-2020

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi person brwdfrydig i reoli gwaith marchnata a hyrwyddo y cwmni.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am hyrwyddo a marchnata cynyrchiadau’r cwmni a gweithgareddau yng Nghanolfan Arad Goch.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol (Ond nid yn hanfodol):

–           Profiad o hyrwyddo digwyddiadau

–           Sgiliau cyfryngau cymdeithasol

–           Sgiliau cyfathrebu da

Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru o fis Ebrill ymlaen).

 

Cofrestrwch gyda Swyddle uchod am fanylion cais