Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Rheolwr Ymgysylltu, Gogledd Cymru Gogledd Cymru £23,000 -£27,000 SwyddleLoteri Parhaol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn chwilio am Reolwr Ymgysylltu.

 

Fel rhan o’r Tîm Ymgysylltu, byddwch yn gweithio i gynnal gweithgareddau ymgysylltu a chynhwysiant ledled Cymru, gan gynnwys ysgogi a chefnogi llif ceisiadau o ansawdd da; drwy weithio mewn Ardaloedd Ffocws yn ôl y gofyn; a chyfrannu at, a gweithredu strategaethau allgymorth sydd wedi’u targedu at flaenoriaethau’r Fframwaith Ariannu Strategol.

 

Er mwyn darllen y swydd ddisgrifiad yn llawn ac ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais gan ddangos sut rydych yn bodloni Manyleb y Person yma: https://forms.hlf.org.uk/applications/HLFJobs_PublicPortal.ofml

 

Mae’n hanfodol fod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu siarad a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hyderus.

 

Dyddiad cau: hanner nos, nos Sul 8 Medi

 

Cynhelir y cyfweliadau mewn lleoliad canolog yng ngogledd Cymru ar y 26ain a’r 27ain o Fedi.