Swydd:
Cynorthwyydd Addysgu Sy'n Siarad Cymraeg
Lleoliad:
Aberystwyth, Y Barri, Caerdydd, Aberteifi, Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul, Llanelli, Penfro, Rhondda Cynon Taf, Abertawe
Cyflog:
£12+
Cyfeirnod:
0-1
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Equal Education

Yn Equal Education, rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Cynorthwywyr Addysgu sy’n siarad Cymraeg ar gyfer gwaith cyflenwi parhaus a swyddi tymor hir yn Ne Cymru. Rydym wedi gweld galw mawr iawn am siaradwyr Cymraeg ac rydym yn edrych i ychwanegu at ein tîm sy'n tyfu'n barhaus.

 

Fel Cynorthwyydd Addysgu, bydd gofyn i chi:

 

  • Gynnig cefnogaeth i athro y dosbarth sy'n darparu'r gefnogaeth ddysgu sy'n ofynnol ar gyfer anghenion unigol 
  • Sefydlu offer a helpu i baratoi'r ystafell ddosbarth ar gyfer gwersi. 
  • Ysbrydoli ac annog disgyblion yn yr ystafell ddosbarth. 

 

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unigolion sydd â diddordeb yn y rôl hon a rolau eraill sydd gennym ar gael. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi trwy gydol eich dilyniant gyrfa.

 

Mae Equal Education yn ddarparwr recriwtio a hyfforddi addysg blaenllaw, a argymhellir i bob ysgol a gweithiwr proffesiynol addysgu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Wedi'i sefydlu yn 2011, rydym yn recriwtio gweithwyr proffesiynol addysgu, gweinyddol, cymorth ac arweinyddiaeth ar gyfer dros 100 o ysgolion ledled Cymru. Dros yr 8 mlynedd diwethaf, rydym wedi gosod dros 1,100 o weithwyr proffesiynol addysgu mewn rolau ledled Cymru, gan gefnogi eu datblygiad proffesiynol trwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi parhaus.

 

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr moesegol a thalu gweithwyr proffesiynol addysgu'n deg yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer holl staff addysgu.

 

Rydym yn darparu: 

  • Cyfraddau tâl rhagorol 
  • Cyfleoedd tymor hir a chyfleoedd parhaol
  • Gwasanaeth proffesiynol a phersonol ar gyfer holl aelodau'r tîm
  • Proses gofrestru ar-lein esmwyth a hawdd
  • Cyfleoedd hyfforddi am ddim rheolaidd

 

Cysylltwch â ni heddiw! Gwnewch gais trwy anfon eich CV i elan@equalrecruitment.co.uk neu ffoniwch 01554 777749.