Swydd:
Athro / Athrawes Ysgol Uwchradd
Lleoliad:
Aberystwyth, Y Barri, Caerdydd, Aberteifi, Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul, Llanelli, Penfro, Rhondda Cynon Taf, Abertawe
Cyflog:
£27,018 - £37,319
Cyfeirnod:
0-4
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Equal Education

Yn Equal Education, rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Athro/Athrawes sy’n siarad Cymraeg ar gyfer gwaith cyflenwi parhaus a swyddi tymor hir ar gyfer Ysgolion Uwchradd / Gyfun yn Ne Cymru. Rydym wedi gweld galw mawr iawn am siaradwyr Cymraeg ac rydym yn edrych i ychwanegu at ein tîm sy'n tyfu'n barhaus.

Fel Athro/Athrawes, bydd gofyn i chi:

  • Dysgu disgyblion o bob gallu gydag ymrwymiad, brwdfrydedd ac i safon uchel.
  • Cadwch gofnod o ddatblygiad disgyblion ynghyd â gofynion asesu disgyblion eraill

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unigolion sydd â diddordeb yn y rôl hon a rolau eraill sydd gennym ar gael. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi trwy gydol eich dilyniant gyrfa.

Mae Equal Education yn ddarparwr recriwtio a hyfforddi addysg blaenllaw, a argymhellir i bob ysgol a gweithiwr proffesiynol addysgu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Wedi'i sefydlu yn 2011, rydym yn recriwtio gweithwyr proffesiynol addysgu, gweinyddol, cymorth ac arweinyddiaeth ar gyfer dros 100 o ysgolion ledled Cymru. Dros yr 8 mlynedd diwethaf, rydym wedi gosod dros 1,100 o weithwyr proffesiynol addysgu mewn rolau ledled Cymru, gan gefnogi eu datblygiad proffesiynol trwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr moesegol a thalu gweithwyr proffesiynol addysgu'n deg yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer holl staff addysgu. Cyflog yn dibynnu ar brofiad ac hyd y contract. 

Rydym yn darparu: 

  • Cyfraddau tâl rhagorol 
  • Cyfleoedd tymor hir a chyfleoedd parhaol
  • Gwasanaeth proffesiynol a phersonol ar gyfer holl aelodau'r tîm
  • Proses gofrestru ar-lein esmwyth a hawdd
  • Cyfleoedd hyfforddi am ddim rheolaidd

Cysylltwch â ni heddiw! Gwnewch gais trwy anfon eich CV i elan@equalrecruitment.co.uk neu ffoniwch 01554 777749.