Swydd:
Swyddog Lluniau Llonydd
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£21,000 - £24,000
Cyfeirnod:
S4cSLLLL2
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C
Dyddiad Cau:
24-05-2022

Swyddog Lluniau Llonydd

 

Pwrpas S4C yw gwasanaethu‘r gynulleidfa gyda chynnwys sydd yn diddanu, yn cyffroi ac yn adlewyrchu Cymru yn ei holl amrywiaeth.  Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mae gennym ddyletswydd i greu y platfform ac ecosystem i sbarduno’r diwydiannau creadigol yng Nghymru i greu cynnwys uchelgeisiol ac unigryw sy’n apelio bob oedran, cefndir a gallu ieithyddol. Nod S4C yw bod yn gyrchfan ar gyfer cynnwys Cymraeg creadigol, gafaelgar a deniadol sydd ar gael i’w fwynhau ar amryw o lwyfannau yng Nghymru a thu hwnt

 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n deall gwerth a phwysigrwydd lluniau llonydd i ymuno â’r Adran Ddigidol a Marchnata.  Gyda’r gallu i adnabod beth sy’n gwneud llun da a sgiliau trefnu rhagorol, byddwch fel aelod o’r tîm Brand a Chreadigol yn gyfrifol am drin a dethol lluniau cryf i hyrwyddo cynnwys S4C i’r gwylwyr.

 

Prif ffocws y rôl bydd trefnu, golygu, catalogio a dosbarthu lluniau llonydd, gan sicrhau delweddau hyrwyddo cryf ac addas i’n cynnwys ar draws llwyfannau, a chefnogi gweledigaeth greadigol brand S4C. Mae’r rôl yn gweithio’n agos gydag adrannau eraill o fewn S4C yn ogystal ag asiantaethau â chwmnïau cynhyrchu allanol.

 

Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ.  Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith hyblyg.  Os hoffech mwy o wybodaeth ar hyn plîs cysylltwch ag adnoddau.dynol@s4c.cymru.

 

Mewngofnodwch i ymgeisio