Swydd:
Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
Cyflog:
£21,239 - £22,058 y flwyddyn
Cyfeirnod:
CyGwChCae
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Urdd Gobaith Cymru
Dyddiad Cau:
07-03-2023

Teitl y Swydd: Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon

Math o gontract: Swydd 12 mis (yn ddibynnol ar gyllid allanol), llawn amser (35 awr yr wythnos)

Gradda: Gweithredol 2 - £21,239 - £22,058

Lleoliad: Caerdydd a’r Fro

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922 wedi cynnig profiadau gwerthfawr i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru drwy feysydd Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol, Rhyngwladol a Gwirfoddol.

Rydym wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar ddiwedd blwyddyn ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais i barhau i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith a’r bobl ifanc Cymru. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc ein gwlad, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Am fwy o fanylion cysylltwch â Gary Lewis Cyfarwyddwr adran Chwaraeon ar gary@urdd.org

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 07/03/2023

Dyddiad Cyfweld – 13/03/2023