Swydd:
UWCH SWYDDOG YSGRIFENNU COPI DWYIEITHOG (CYFNOD MAMOLAETH 12 MIS)
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£26-28,000
Cyfeirnod:
CMS
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
15-06-2021

Mae Swyddle'n Chwilio am Uwch Swyddog Ysgrifennu Copi ar ran client.

Os hoffech wybodaeth bellach am y swydd cysylltwch post@swyddle.cymru

Mae'r tîm marchnata yn gyfrifol am ddenu a chynnal nifer gynaliadwy o gynulleidfaoedd ac ymwelwyr ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau a chwsmeriaid. Bydd yr Uwch Ysgrifennwr Copi Dwyieithog yn arwain a datblygu’r greadigaeth o gynnwys iaith Cymraeg ein cleient ar draws pob platfform ac i gefnogi’r holl weithgareddau ymgyrchoedd. Bydd gofyn iddyn nhw wneud penderfyniadau golygyddol a rheoli llwyth gwaith, yn ogystal â hybu diwylliant Cymreig yn y sefydliad.

 

1. Arwain a datblygu darpariaeth copi gwreiddiol yn y Gymraeg i’w ddefnyddio’n gyhoeddus er mwyn diwallu holl anghenion ein cleient.

2. Gyrru creadigaeth cynnwys unigryw yn yr iaith Gymraeg sy’n dathlu diwylliant Cymreig ar draws pob platfform i ymrwymo â chynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith o bob oed.

3. Gwneud penderfyniadau golygyddol i sicrhau bod  ein cleient yn cynnig y cynnwys gorau bosib i’w chynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith

4. Hyrwyddo diwylliant Cymreig a defnydd yr iaith Gymraeg er mwyn cefnogi a dylanwadu ar ethos dwyieithog ein cleient.

5. Creu cynnwys dwyieithog ar gyfer cynyrchiadau a thymhorau ein cleient.

6. Rheoli rhediad bob dydd prosesau cyfieithu mewnol ein cleient ac ymateb i anghenion staff.

7. Cefnogi staff newydd sy’n medru’r Gymraeg a sicrhau bod ganddyn nhw’r offer, adnoddau a gwybodaeth addas i weithio’n ddwyieithog.

8. Caffael a chadw rhwydwaith o wasanaethau cyfieithu allanol lle bo’n addas i sicrhau bod gwaith yn barod yn ôl yr amserlen.

9. Cynnal llais ein cleient yn Gymraeg a Saesneg, yn berchen ar y canllawiau arddull i sicrhau cysondeb a rhoi cyfarwyddyd i ddefnyddwyr mewnol lle bo angen.

 

 

 1. Cadw cofnodion cywir o weithgarwch arfaethedig a gweithgarwch sydd wedi'i gwblhau.

2. Arwain prosiectau penodol sy'n gysylltiedig â maes arbenigol.

3. Chwilio'n rhagweithiol am gyfleoedd i herio, awgrymu syniadau a chymryd camau i wella systemau a phrosesau.

4. Cysylltu ag aelodau tîm ein cleient, a meithrin cydberthnasau â hwy, a phob rhan o'r safle er mwyn sicrhau dealltwriaeth o weithgarwch sy'n gysylltiedig â meysydd arbenigol er mwyn helpu i ddylanwadu ar holl aelodau'r tîm.

 

Byddwn yn mesur llwyddiant yn erbyn amcanion blynyddol a osodir gan y Rheolwr Llinell.