Swydd:
Warden Tymhorol - Ogwen
Lleoliad:
Betws-y-Coed
Cyflog:
Cyflog o £19,650 - £20,852 y flwyddyn
Cyfeirnod:
SNPA 2022 018.
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Parc Cenedlaethol Eryri Snowdonia National Park Authority
Dyddiad Cau:
30-06-2022

Warden Tymhorol - Ogwen
Capel Curig, Betws-y-Coed, Cymru

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Warden Tymhorol i gefnogi Parc Cenedlaethol Eryri. Lleolir y rôl hon yng Nghapel Curig.

Y Manteision

- Cyflog o £19,650 - £20,852 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy o fewn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel

Y Rôl

Fel Warden Tymhorol, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ymwelwyr i fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri tra’n gwarchod y dirwedd, bywyd gwyllt a’r amgylchedd syfrdanol. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu buddiannau trigolion lleol a thirfeddianwyr.

Mae ein gwasanaeth warden yn cefnogi meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo arall sy'n gysylltiedig ag Awdurdod y Parc, gan fonitro gweithgareddau a helpu gyda chynnal a chadw.

Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, yn darparu gwybodaeth, yn arwain teithiau cerdded ac yn helpu gydag ymweliadau addysgol. Lle bo angen, byddwch hefyd yn cysylltu â'r gwasanaethau brys.

Fel rhan o'ch rôl, bydd gofyn i chi wneud gwaith penwythnos a Gwyl y Banc.

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Warden Tymhorol, bydd angen:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd
- Gwybodaeth am faterion mynediad a hamdden cyfredol a'u heffaith ar bwrpasau'r Parc Cenedlaethol
- Lefel resymol o ffitrwydd sy’n gymesur â dyletswyddau a chyfrifoldebau’r rôl
- Profiad a gwybodaeth o gerdded mynyddoedd
- Brwdfrydedd a hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Sgiliau cyfathrebu da
- Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o Eryri
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 30 Mehefin 2022.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Tymhorol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.