Swydd:
Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£28,819 - £34,957
Cyfeirnod:
CPH1
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Comisiynydd Pobl Hyn Cymru | Older People's Commissioner Wales
Dyddiad Cau:
20-05-2022

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn chwilio am Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus a fydd yn sicrhau bod strategaeth effeithiol ar gyfer ymgysylltu â gwleidyddion a rhanddeiliaid yn bodoli o hyd, a bod ein perthnasoedd adeiladol a dylanwadol â rhanddeiliaid allweddol yn cael eu cynnal.

 

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus wybodaeth a dealltwriaeth ragorol o systemau gwleidyddol Cymru a’r DU yn ogystal â phrofiad o ddatblygu a chynnal ymgyrchoedd materion cyhoeddus effeithiol.  Bydd ganddynt sgiliau cyfathrebu rhagorol, llafar ac ysgrifenedig, a byddant yn gallu cyfathrebu â rhanddeiliaid a’r cyfryngau drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Mae gallu cyfathrebu’n fedrus yn y Gymraeg yn hanfodol.

 

Mewngofnodwch am fanylion pellach ac i ymgeisio