Swydd:
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus
Lleoliad:
Caerdydd, Cymru, Gweithio o Gartref
Cyflog:
£34,500
Cyfeirnod:
M2Rec
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
27-01-2022

Mae Swyddle am recriwtio Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus ar ran elusen genedlaethol

 

Diben y Swydd

Cyflawni polisi a gweithgaredd materion cyhoeddus yr elusen, cyflawni newid sylweddol mewn polisi cyhoeddus a dylanwadu ar lunwyr polisïau allweddol yn unol â blaenoriaethau strategol yr elusen.

 

Prif atebolrwydd

 

 1. Monitro polisïau allanol a’r amgylchedd gwleidyddol yn rhagweithiol a dynodi cyfleoedd i’r elusen ddylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisi a deddfwriaeth yng Nghymru, i gefnogi amcanion y sefydliad.

 

 1. Rhoi cyngor a chefnogaeth i dimau eraill o fewn yr elusen yn rhagweithiol ar sut y gall gweithgareddau polisi a materion cyhoeddus eu cynorthwyo i gyflawni eu hamcanion.

 

 1. Gweithio gyda’r Rheolwr Materion Allanol i gyflawni Cynllun Dylanwadu’r elusen a datblygu, gweithredu a gwerthuso ymgyrchoedd.

 

 1. Llunio a chyflawni cyfathrebiadau cyson i gynulleidfaoedd gwleidyddol a rhanddeiliaid, gan gynnwys llythyrau, nodiadau briffio ac adnoddau eraill i hyrwyddo nodau’r ymgyrchoedd.

 

 1. Cydlynu a drafftio ymatebion effeithiol a chryno i amrywiaeth o ymgynghoriadau cyhoeddus a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru, Senedd Cymru a rhanddeiliaid cenedlaethol a lleol eraill i gyflawni amcanion polisi allweddol.

 

 1. Sicrhau bod yr ymgysylltu yn parhau ag Aelodau'r Senedd, swyddogion Llywodraeth Cymru, pleidiau gwleidyddol a llunwyr polisi eraill pan fydd yn briodol, i sicrhau bod cysylltiadau dylanwadol a sianeli cyfathrebu effeithiol yn cael eu sefydlu a’u cynnal.

                                     

 1. Cynrychioli ac eiriol yn effeithiol ar ran yr elusen mewn cyfarfodydd ar lefel uchel gyda gwleidyddion, gweision sifil, diwydiant a llunwyr penderfyniadau allweddol eraill.

 

 1. Rheoli a gweithio gyda’r Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd i ymgysylltu â chefnogwyr ymgyrch a staff RNIB Cymru i sicrhau ein bod yn adlewyrchu barn pobl ddall ac â golwg rhannol.

 

 1. Datblygu safbwyntiau polisi’r elusen Cymru ar faterion penodol ac ymateb i geisiadau am wybodaeth a chyngor yn ymwneud â pholisi a materion cyhoeddus o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys staff RNIB, cefnogwyr ymgyrchoedd, gwleidyddion, y gymuned Connect, sefydliadau partner a’r cyhoedd yn gyffredinol.

 

 1. Cysylltu â chydweithwyr yn y Pwyllgor Materion Allanol i sicrhau bod cyfathrebu effeithiol rhwng y ddwy swyddfa.

 

 1. Gweithio gyda sefydliadau partner i gynllunio a chyflawni gweithgareddau polisi a materion cyhoeddus ar y cyd pan fydd yn addas.

 

 1. Ysgrifennu copi, gan gynnwys erthyglau a siarad ar ran yr elusen fel y bydd yn briodol, gan gysylltu â’r Rheolwr Cyfathrebu a’r Swyddog Cyfathrebu, fel fydd yn briodol.

 

 1. Rhoi gwasanaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol i’r Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg.

 

 1. Monitro ymatebion i ymgynghoriadau, cofnodi llwyddiannau a chyfleoedd i ail-ymweld â phynciau.

 

Gwasgwch “ymgeisio” neu cysylltwch gyda ni post@swyddle.cymru am fanylion pellach/ pecyn cais