Swydd:
Cynhyrchydd Prosiectau Cerdd
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£22,500 pro rata
Cyfeirnod:
CCIC
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru National Youth Arts Wales
Dyddiad Cau:
01-08-2021

Cynhyrchydd Prosiectau Cerdd

  • Oriau gwaith: 28 awr yr wythnos.

    Ein dyddiau gweithio arferol yw Dydd Llun i Ddydd Gwener o 9 - 4.30, ond yn aml iawn bydd CCIC yn gweithredu dros y penwythnos ar adegau penodol. Trefnir amser o’r gwaith am unrhyw oramser a weithir.

  • Cytundeb: Mae hwn yn gytundeb tymor penodol o 12-mis, yn ddibynnol ar ariannu.

Caiff y rôl hon ei gwreiddio yn Nhîm Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a bydd yn bennaf gyfrifol am drosglwyddiad llwyddiannus prosiectau Sgiliau Côr a Cherdd y Dyfodol 2022, er y byddai disgwyl hefyd i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at redeg gweithgareddau cerddoriaeth eraill trwy gydol y cytundeb.

Fel Cynhyrchydd byddwch yn gweithio’n agos gydag ac yn adrodd yn ôl i Uwch-gynhyrchydd a Chynhyrchydd Cyfranogiad a Dysgu CCIC i ddatblygu’r rhaglenni ar gyfer y ddau Brosiect, yn seiliedig ar y dysg a’r adborth a gasglwyd o’r prosiectau peilot. Bydd hyn yn cynnwys cytuno ar dargedau sy’n berthnasol i gyfranogiad, yn enwedig o ran amrywiaeth a chynhwysiant ac ymchwilio i a phenodi tîm priodol o fentoriaid ac ymarferwyr i drosglwyddo’r prosiectau.

Byddwch yn gweithio gyda dau gynhyrchydd dan hyfforddiant, sydd hefyd yn rhan o dîm CCIC, fydd yn gweithio’n rhan-amser ar y prosiectau a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi eu datblygiad a bod yn fentor ar gyfer y rolau hyn. Mae CCIC yn gweithio tuag at fodel o lwyr wreiddio llais ieuenctid ar bob lefel o’r sefydliad ac mae cyd-greu a chyd-ddatblygu o bwys cynyddol i sut yr ydym yn gweithio. Rydym am gyflogi staff sy’n gwerthfawrogi’r agwedd hon ac sy’n gyfforddus i weithio gyda phobl ifanc yn y modd yma.

Cliciwch "ymgeisio" am fanylion pellach ac i ymgeisio