Swydd:
Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata
Lleoliad:
Aberystwyth
Cyflog:
£28,756 - £34,304
Cyfeirnod:
PABER1
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University
Dyddiad Cau:
28-06-2022

Mae’r Tîm Ymgyrchoedd Marchnata ym Mhrifysgol Aberystwyth yn edrych am Swyddog Ymgyrchoedd a fydd yn gyfrifol am datblygu a cyflawni ymgyrchoedd sy’n rhan hanfodol o strategaeth marchnata a denu myfyrwyr y Brifysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws y cyfryngau digidol a thraddodiadol. Gyda’r posibilrwydd o weithio o bell, Mewngofnodwch i Swyddle am fwy o wybdaeth a sut i gwneud cais