Swydd:
Cynorthwyydd Gofal Iechyd
Lleoliad:
Porthmadog
Cyflog:
£9.00 - £10.50
Cyfeirnod:
MC2
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Meddyg Care
Dyddiad Cau:
31-05-2021

Mae'n cymryd math arbennig o berson i weithio fel Cynorthwyydd Gofal Iechyd: un sy'n rhoi anghenion pobl eraill o flaen eu hanghenion eu hunain ac sy'n gwneud hynny gyda thosturi. Rydych chi'n rhoi cysur, hapusrwydd a diogelwch ein trigolion yn gyntaf. Mae'r bobl hyn yn haeddu cael eu cefnogi gan rywun sy'n gallu rhannu'r bennod hon o'u bywyd a gwneud gwahaniaeth go iawn.


Os ydych newydd ddechrau ar eich gyrfa Gofal Iechyd neu'n dod yn ôl i Ofal Iechyd beth am barhau â'ch taith gyda ni. Mae Meddyg Care yn cydnabod pwysigrwydd bod â thîm gofal iechyd cryf a rhagweithiol ac mae ein llwybr gyrfa, ein strwythur cyflog a'n cynllun bonws yn cydnabod y gwaith caled a ddarperir i'n preswylwyr bob dydd.


Mae ein rolau'n cynnig hyfforddiant arbenigol gyda photensial i dyfu, nid yn unig y gall staff ddilyn strwythur ein llwybr gyrfa ond hefyd gallan nhw uwchsgilio ar bynciau penodol fel hyrwyddwyr gofal croen, hyrwyddwyr gofal y geg ac ati. Mae datblygiad proffesiynol parhaus wrth wraidd ein gweledigaeth, dewch i weithio i gyflogwr sy'n gwerthfawrogi ei staff ac yn talu'r gyfradd uchaf fesul awr yng Ngogledd Cymru.


Mae ein rolau Gofal Iechyd yn swyddi deniadol iawn oherwydd yr ymroddiad a'r ymrwymiad rydym yn eu buddsoddi ym mhob un o'n staff.


Byddwch yn mynychu ac yn cwblhau ein Rhaglen Sefydlu ddwys sy'n para am 2 wythnos i'ch helpu i addasu i'ch rôl newydd.


Byddwch yn gweithio sifftiau ar sail rota a bydd angen hyblygrwydd i weithio sifftiau o ddydd Llun - Sul
Eich amserlen waith fydd 7.45pm tan 8am (sifft 12 awr)

 

Pam gweithio i ni ??

 
 
* Byddwn yn talu bonws ymuno gwerth £150 i chi am ymuno â'r cwmni.
* Llwybr gyrfa, strwythur cyflog a chynllun bonws
* Rydym yn rhoi benthyciadau di-log i staff
* Rydym yn cynnig hyfforddiant rhagorol gyda'r cyfle i symud ymlaen drwy Gymwysterau FfCCh
* Cynllun Dyfarnu a Chydnabod Mewnol
* Goruchwyliaeth reolaidd
* Grwpiau Ffocws Gwaith Misol
* Cynllun Atgyfeirio £50

 

Os yw hyn yn eich disgrifio chi Cliciwch "Ceisio Nawr" i gyflwyno eich CV a byddwn yn cysylltu gyda chi