Swydd:
Rheolydd Adran – Boom Social
Lleoliad:
Caerdydd, Cymru
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Cyfeirnod:
Boom21
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Boom Cymru
Dyddiad Cau:
28-05-2021

Rheolydd Adran – Boom Social

Cytundeb 6 mis

 

Disgrifiad y Swydd

 

Mae Boom Social yn chwilio am berson profiadol i arwain a chydlynu tîm prysur ar draws holl brosiectau’r adran.

 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd yn gallu gweithio i amserlenni tynn a gyda phrofiad o weithio ar gynyrchiadau uchelgeisiol amrywiol.

 

Mae bod yn hyblyg gyda’r gallu i ymateb yn gyflym ac yn effeithlon yn angenrheidiol i batrwm gwaith yr adran.

 

Mae profiad o lunio syniadau a chydweithio gyda chomisiynwyr a chleientiaid yn ddelfrydol.

 

Mwy am Boom Social

Mae Boom Social yn gyfrifol am greu ystod eang o gynnwys ar gyfer brandiau, cyrff blaenllaw a darlledwyr e.e. Hansh, S4C, BBC Three, BBC Ideas, Dŵr Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae’r adran fyrlymus yn cynhyrchu dros 350 darn o gynnwys yn flynyddol sy’n cynnwys ffurf fer, rhaglenni dogfen, ffurf hir, a phodlediadau.

 

 

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/). Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.

 

Dyddiad Cau – 28ain o Fai – Cliciwch Ymgeisio nawr I gyflwyno eich CV a llythyr cais