Swydd:
Content and Editorial Manager
Lleoliad:
Casnewydd
Cyflog:
£39,310 - £47,000
Cyfeirnod:
SWYDDLE034
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cymwysterau Cymru I Qualifications Wales
Dyddiad Cau:
22-09-2021

Amdanom ni

 

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

 

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Reolwr Cynnwys a Golygyddol i ymuno â'n tîm yn barhaol, amser llawn gan weithio 37 awr yr wythnos. Gellir trafod patrymau gweithio amgen fel cyfranddaliadau swydd, cyfleoedd rhan-amser neu secondiad mewn cyfweliad.

 

Y Buddion

 

- Cyflog o £ 39,310 - £ 47,000 y flwyddyn

- Gweithio hyblyg

- Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil

- 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod ’cau swyddfa adeg y Nadolig

 

Y Rôl

 

Fel y Rheolwr Cynnwys a Golygyddol, byddwch yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu ac arwain dull golygyddol a dull ysgrifennu copi ein cyfathrebiadau Saesneg a Chymraeg.

 

Gan adrodd i'r Pennaeth Cyfathrebu, byddwch yn siapio ein harddull olygyddol a thôn ein llais, gan greu a gweithredu strategaeth olygyddol ar gyfer cynhyrchu a rheoli ansawdd yr holl gynnwys, cyhoeddiadau a chyhoeddusrwydd.

 

Gan ddatblygu cynlluniau cynnwys cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo ein gwaith, byddwch yn arwain ac yn cyflwyno ein strategaeth gyfathrebu fewnol ac yn darparu cefnogaeth olygyddol ac ysgrifennu copi i gydweithwyr.

 

Amdanat ti

 

I ymuno â ni fel Rheolwr Cynnwys a Golygyddol, bydd angen i chi:

 

- Profiad o weithio mewn amgylchedd cyhoeddi, gweithio yn Saesneg ac yn Gymraeg

- Tystiolaeth amlwg o'r gallu i ddarparu copi i ystod eang o gynulleidfaoedd gan drosi materion technegol i Saesneg clir a / neu'r Gymraeg

- O leiaf chwe blynedd o brofiad mewn amgylchedd golygyddol

- O leiaf chwe blynedd o brofiad mewn ysgrifennu copi

- Profiad cryf o arwain a chyfathrebu

- I fod yn gwbl ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg

- Gradd, neu gyfwerth, mewn pwnc perthnasol

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Medi 2021, a bydd cyfweliadau wedi'u trefnu ar gyfer 8 Hydref 2021.

 

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Cynnwys Golygyddol, Uwch Reolwr Cynnwys, Rheolwr Cyfathrebu, Rheolwr Cynhyrchu Cynnwys, Rheolwr Ysgrifennu Copi, Rheolwr Copïo, Rheolwr Brand a Chynnwys, neu Reolwr Digidol a Chynnwys.

 

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Rheolwr Cynnwys a Golygyddol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.