Swydd:
Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd
Lleoliad:
Casnewydd
Cyflog:
£21,074- £23,111
Cyfeirnod:
MIC221
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Menter Iaith Casnewydd
Dyddiad Cau:
09-05-2021

Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol di-elw sy’n bodoli i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac sydd â’r nod o gyfrannu at gynnal y defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol, cefnogi rhwydweithiau cymdeithasol y Gymraeg a chynyddu statws y Gymraeg ym mhob sector o fewn Dinas a Sir Casnewydd.

Gwaith Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd yw datblygu a chryfhau cynnig a gwasanaethau’r Fenter i gymunedau Casnewydd a chodi ymwybyddiaeth o’n gwaith o fewn cymunedau Casnewydd.

Prif ddyletswyddau’r rôl yw llunio, cydlynu a gweithredu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol a chynhwysfawr i bobl o bob oed ar hyd a lled sir Dinas Casnewydd er mwyn iddynt gael mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Bydd yr unigolyn delfrydol yn gallu datblygu syniadau newydd ac arloesol i barhau i adeiladu a datblygu darpariaeth a rhaglenni presennol y Fenter.

Rydym yn chwilio  am berson egnïol a brwdfrydig sydd yn gallu gweithio’n annibynnol ac yn rhan o dîm yn effeithiol. Byddwch yn gallu cysylltu’n hyderus gydag ystod o bobl ac yn awyddus ac yn barod i ddysgu pethau newydd ar hyd y ffordd hefyd.

Mae Menter Iaith Casnewydd  wedi ymrwymo i gefnogi egwyddorion cyfle cyfartal ac yn cydnabod manteision denu, cadw ac ysgogi gweithlu amrywiol a chynrychioliadol.