Swydd:
Prif Weithredwr
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
Cystadleuol
Cyfeirnod:
S4C120
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C
Dyddiad Cau:
12-10-2021

Mae hwn yn gyfle hynod gyffrous i arwain a chyflawni uchelgeisiau digidol ysbrydoledig ar gyfer y gwasanaeth a'r sector darlledu. Mae Bwrdd S4C yn chwilio am Brif Weithredwr i ddarparu arweinyddiaeth weledigaethol wrth iddo weithredu ei strategaeth ddigidol feiddgar ac uchelgeisiol.

Bydd gan y Prif Weithredwr weledigaeth greadigol, eglur a dealltwriaeth eang o’r dirwedd gyfryngol yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd ysbrydoledig ac yn gyfathrebwr naturiol sydd â’r gallu i greu a diwallu datrysiadau arloesol. Y Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am feithrin a chynnal perthnasau cryf â phrif randdeiliaid allweddol yn ogystal â gweithio’n agos gyda’r Cadeirydd i wneud y mwyaf o effeithiolrwydd Bwrdd S4C.

Pwyswch y botwm ymgeisio am fanylion pellach