Swydd:
Swyddog Busnes
Lleoliad:
Caernarfon, Caerdydd, Llanbedr Pont Steffan, Cymru, Gweithio o Gartref
Cyflog:
£22,000
Cyfeirnod:
SwyddleRG
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
21-10-2030

Swyddog Busnes

 

Wyt ti yn unigolyn sy’n mwynhau rhyngweithio a gweithio’n annibynnol gan gynnwys gwneud penderfyniadau ariannol?

 

Mae Swyddle yn chwilio am Swyddog Busnes brwdfrydig a hyderus i farchnata a gwerthu gwasanaethau ein cleient.

 

Mae hon yn swydd y gellid ei gwneud o adara neu o un swyddfeydd y cwmni yn Llambed, Caernarfon neu Caerdydd.

 

Diddordeb?

Cysylltwch gyda ni post@swyddle.cymru neu 029 2030 2182