Swydd:
Darlithydd Dwyieithog mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 0.5
Lleoliad:
Aberystwyth
Cyflog:
£21,1136 - £38,680
Cyfeirnod:
20-21/07/18
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Coleg Ceredigion
Dyddiad Cau:
02-08-2021

Mae'r swydd hon yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i unigolyn rhagweithiol sydd â gwybodaeth eang am y Gwasanaethau Cyhoeddus a meistrolaeth ragorol ar y Gymraeg i gyflwyno darpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn benodol ar gyfer dysgwyr Lefel 2 a 3 sy’n dilyn cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus ar Gampws Aberystwyth. Bydd y darlithydd dwyieithog pwrpasol yn cefnogi dysgwyr i wella eu sgiliau iaith a chynhyrchu gwaith aseiniad ysgrifenedig yn y Gymraeg.