Swydd:
Swyddog Adran Archif
Lleoliad:
Llanelli
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Cyfeirnod:
TinAA
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Tinopolis

Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig, trefnus, a gweithgar i ymuno âg archif cwmni Tinopolis yn ein canolfan deledu yn Llanelli, ac yn gyfle i weithio ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn rhan o dîm sydd yn chwarae rôl bwysig yn y broses o gynhyrchu

rhaglenni, gyda’r nôd pennaf o gynnig gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithiol i dimoedd cynhyrchu’r cwmni gan gynnwys ymchwilwyr, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr, a golygyddion.

 

Dyma gyfle gwych i weithio mewn adran gyda phob diwrnod yn wahanol i’r llall, gyda bob math o

ddyletswyddau diddorol a heriol, a chael cyfle i gyd-weithio gyda’r tîmoedd cynhyrchu cyfan. Ma’r adran archif hefyd dros y flwyddyn ddiwethaf wedi ymgymryd ar y dasg o fudo eu casgliadau analog i asedau/ casgliadau digidol.

 

 Mi fydd y gwaith yma yn parhau ac yn rhan o’r dyletswyddau, gyda’r bwriad o ddiogelu holl asedau gwerthfawr y cwmni ar gyfer y dyfodol. Bydd profiad/dealldwriaeth o weithio gyda systemau cynhyrchu digidol yn ddelfrydol ond ddim yn angenrheidiol. Cynigir hyfforddiant os bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ddi-brofiad

 

Cliciwch “ymgeisio nawr” I gyflwyno eich CV a llythyr cais ar gyfer y swydd hon