Swydd:
Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth
Lleoliad:
Llangefni, Porthmadog
Cyflog:
£40850 - £45772 + Cynllun Pensiwn
Cyfeirnod:
Menter Mon Bwyd Amaeth - Agri Food
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Menter Mon
Dyddiad Cau:
21-06-2021

Mae Menter Môn wedi sefydlu adran newydd er mwyn arwain ar bortffolio o gynlluniau yn y sector Bwyd Amaeth. Mae’r portffolio yn cynnwys amrywiaeth o gynlluniau rhanbarthol a chenedlaethol , gyda’r prif nod o ychwanegu gwerth, datblygu cynnyrch newydd a meithrin cadwyni cyflenwi trwy Gymru. Ceir disgrifiad o’r cynlluniau unigol yn y ddogfen ‘trosolwg o’r portffolio’.

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i unigolyn arwain a rheoli tîm o staff er mwyn gwireddu nifer o gynlluniau arloesol yng nghefn gwlad Cymru.

Ystod Cyflog: £40,850 - £45,772 + Cynllun Pensiwn Buddion Diffiniedig

Am ragor o fanylion gwasgwch y botwm "ceisio nawr"