Swydd:
Swyddog Gweinyddol
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£19,601 - £22,058
Cyfeirnod:
Urdd7
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Urdd Gobaith Cymru
Dyddiad Cau:
26-05-2022

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n

gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff,

bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen[1]blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw

o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas

Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau

Cymru.

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o

brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw meithrin

gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc i ddysgu, i

ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

https://www.urdd.cymru/cy/prentisiaethau/

Y Swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran

Prentisiaethau'r Urdd fel Swyddog Gweinyddol.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Lisa Waters (Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol)

lisawaters@urdd.org neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau)

gary@urdd.org

 

Mewngofnodwch i ymgeisio