Swydd:
Swyddog Cyfathrebu a Gweinyddol
Lleoliad:
Cymru, Gweithio o Gartref
Cyflog:
£18,000-£20,000
Cyfeirnod:
SwyddleOC
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
29-09-2021

Swyddog Gweinyddol

Mae Swyddle yn recriwtio am Swyddog Gweinyddol ar ran cleient sy’n flaengar yn y maes gwyliau yng Nghymru

Disgrifiad Swydd:

 • Delio gyda a rheoli ymholiadau gan gwsmeriaid sy’n dod i mewn trwy'r gwefannau, llinellau ffôn, argymhellion (mewnol ac allanol) a thrwy ddrysau’r swyddfeydd.
 • Gweithio i DPA (KPIs) penodol
 • Gallu meithrin perthynas â darpar gwsmeriaid
 • Casglu gwybodaeth berthnasol i symud ymholiadau i apwyntiadau.
 • Dilyniant rheolaidd a chyfathrebu â'r ymholwyr hyn
 • Perchnogaeth o’r ymholiadau hyn nes bod yr apwyntiad wedi'i wneud
 • Delio â, a rheoli’r gronfa ddata bresennol o ymholiadau
 • Ail-ymgysylltu a rheoli cronfa ddata nes ei bod yn barod i symud i'w hapwyntiad.
 • Adnabod ac ymchwilio i gyfleoedd i ddennu perchnogion newydd ochr yn ochr â meini prawf penodol a osodwyd gan y Rhanbarth neu’r Brand perthnasol ac yn unol â'r strategaeth.
 • Adeiladu rhestrau galwadau yn seiliedig ar y meini prawf uchod
 • Canolbwyntio ar feysydd twf penodol sy'n berthnasol i anghenion y busnes

Manylion Person:

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Yr ewyllys i ddysgu a datblygu eu sgiliau eu hunain
 • Meddwl yn gyflym ac yn adweithiol
 • Llygad dda at fanylder
 • Hunan-gymhelliant a brwdfrydedd i weithio tuag at Dargedau.

Hanfodol:

 • Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg
 • Gwybodaeth am ardal (Cymru)

 

Cysylltwch gyda post@swyddle.cymru i ymgeisio neu am fanylion pellach