Swydd:
Ymchwilydd
Lleoliad:
Llanelli
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Cyfeirnod:
T2
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Tinopolis
Dyddiad Cau:
30-06-2021

Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â thîm Heno a Prynhawn Da yn ein canolfan deledu yn Llanelli yn gweithio ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C. Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ymchwilio i syniadau a straeon, yn trefnu’r saethu a sgriptio ac yn dilyn eitemau o’r syniad i’r sgrîn. Dyma gyfle gwych i weithio mewn swyddfa fyrlymus gyda phob diwrnod yn wahanol i’r llall, a chael cydweithio gyda’r tîm cynhyrchu cyfan i sicrhau safon uchel o gynnwys amrywiol a chyfoethog gan gynnwys deunydd ar gyfer ein cyfrifon cymdeithasol.

O bryd i’w gilydd bydd cyfleon hefyd i weithio ar raglenni eraill Tinopolis.

Rydym yn gwmni sydd yn credu mewn amrywiaeth a chyfleon cyfartal, ac rydym bob amser yn croesawu ceisiadau wrth unigolion o unrhyw oedran, cefndir ethnig, anabledd, rhywioldeb, a chefndir cymdeithasol yn unol â Deddf Gydraddoldeb 2010.

Cynigir hyfforddiant os bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ddi-brofiad

Oriau Gwaith: Cyfartaledd o 40 awr yr wythnos, yn gweithio 5 diwrnod. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn

 

 

I ymgeisio cliciwch "Ceisio nawr" i gyflwyno eich CV a llythyr cais ar gyfer ymgeisio am y swydd hon