Swydd:
Tiwtor Cymraeg
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£32,458 - £39,360
Cyfeirnod:
86510202/3
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Senedd Cymru I Welsh Parliament

Rydym yn chwilio am Diwtor Cymraeg brwdfrydig i ddarparu’r cymorth i ystod eang o ddysgwyr y mae ganddynt oll arddulliau dysgu a lefelau hyfedredd gwahanol iawn.

Byddwch yn atebol i Ddirprwy Reolwr y Cynllun Ieithoedd Swyddogol. Mae’r Tîm Ieithoedd Swyddogol yn rhan o’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi.

 

Bydd gennych brofiad eang a diweddar o addysgu Cymraeg (ar unrhyw lefel); y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn rhugl; a sgiliau cyfathrebu a chyflwyno ardderchog.

Bydd disgwyl i chi gynnal a datblygu atebion creadigol i gwrdd ag amrywiaeth o anghenion gan gyfrannu hefyd at weithgareddau i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg yn y Senedd;

 

Dyma gyfle cyffrous i rywun gynorthwyo Aelodau o’r Senedd, eu staff cymorth a staff y Comisiwn i ddatblygu neu wella’u sgiliau Cymraeg.