Swydd:
Swyddi Dros Dro
Lleoliad:
Cymru
Cyflog:
I'w drafod
Cyfeirnod:
DD07
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Swyddle

Chwilio am swydd?

Wedi ystyried swyddi dros dro?

Gall swyddi dros dro fod yn ffordd dda o ennill profiad a dod i adnabod sut mae gwahanol gwmnïau a sefydliadau yn gweithio.

Mae cwmnïau'n holi Asiantaeth swyddi Swyddle i ddod o hyd i bobl sy'n gallu llenwi rolau am gyfnod penodol. Bydd Swyddle yn derbyn ceisiadau, cyfweld ymgeiswyr am swyddi ac yn ceisio eu paru â'r cleientiaid priodol.

Os hoffech wybodaeth bellach am ein swyddi dros dro anfonwch eich CV atom post@swyddle.cymru neu ffoniwch 029 2030 2182