Swydd:
Cyfieithydd
Lleoliad:
Cymru
Cyflog:
£25,030 - £28,850
Cyfeirnod:
86330419/10
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Llywodraeth Cymru I Welsh Government
Dyddiad Cau:
21-05-2021

SWYDDI CYFIEITHWYR YN LLYWODRAETH CYMRU

8 swydd barhaol

 

Lleoliadau – Gweithio gartref ar hyn o bryd ond bydd rhai desgiau ar gael yn swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru pan fydd modd dychwelyd yn rhannol: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon a Chyffordd Llandudno.

 

 

Cynorthwyo Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau cyfieithu ar gyfer Llywodraeth Cymru a'i Gweinidogion, a chefnogi’r Llywodraeth i gydymffurfio â gofynion ieithyddol statudol.s.

Oes gennych chi

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol?
  • Diddordeb byw mewn materion cyfoes?
  • Rhywfaint o brofiad o weithio yn broffesiynol ym maes y Gymraeg fel cyfieithydd neu olygydd, neu mewn swydd sy’n gofyn am sgiliau Cymraeg o’r radd flaenaf?
  • Awydd ac ymrwymiad i fireinio’ch sgiliau, i ddatblygu yn y proffesiwn, a chael cyfle i wneud cais am swydd uwch ymhen rhyw 18 mis?
  • Awydd rhoi eich diléit mewn TGCh ar waith yn y maes cyfieithu?

 

Os felly, beth am ymgeisio am un o’r swyddi hyn yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru?

 

Dyddiad cau: 21 Mai 2021, 16:00